Ψυχολόγος - MSc Συμβουλευτική
 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ MSc

Θεραπεία Οικογένειας – Ζεύγους

Θεραπεία Οικογένειας – Ζεύγους

Η οικογενειακή θεραπεία είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Οι οικογενειακές συναντήσεις είναι διάρκειας 90 λεπτών και γίνονται συνήθως ανά 15νθήμερο.

Η οικογένεια είναι ένα μικρό κοινωνικό σύστημα, του οποίου τα μέλη βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλά και με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο είναι ενταγμένες. Έτσι όταν ένα παιδί/έφηβος παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα (π.χ. προβλήματα συμπεριφοράς, άγχος, ψυχοσωματικά συμπτώματα, κατάθλιψη κ.λ.π.) η οικογενειακή θεραπεία το αντιμετωπίζει σαν κάτι που αφορά όλη την οικογένεια και όχι μόνο το παιδί/έφηβο, εφ’ όσον εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο οικογενειακό σύστημα και έχει αποκτήσει ένα νόημα μέσα σ’ αυτό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η οικογένεια προσέρχεται για διάγνωση επικεντρώνοντας στις ανάγκες του παιδιού που παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα. Το σύμπτωμα λειτουργεί ως μήνυμα προς τους γονείς πως το παιδί υποφέρει και τους κινητοποιεί για να τα αντιμετωπίσουν. Τα συμπτώματα αντιμετωπίζονται σαν να έχουν ένα νόημα, μια λειτουργία για το οικογενειακό σύστημα και όχι σαν να αφορούν αποκλειστικά το παιδί ή τον έφηβο. Το σύμπτωμα είναι ένα μήνυμα προς τους σημαντικούς άλλους, αποτελεί ένα κρίκο στην επικοινωνιακή αλυσίδα της οικογένειας.

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία προσεγγίζει τον τρόπο που η οικογένεια διαχειρίζεται όχι μόνο το πρόβλημα του παιδιού, αλλά και άλλα θέματα ή δυσκολίες της καθημερινότητας. Στη διάρκεια των συνεδριών μεταξύ άλλων συζητιούνται οι κανόνες που ρυθμίζουν τη ζωή της οικογένειας, οι σχέσεις και συμπεριφορές των μελών μεταξύ τους, ενθαρρύνεται η άμεση επικοινωνία των μελών μεταξύ τους, η έκφραση συναισθημάτων και πεποιθήσεων. Εντοπίζονται παράλληλα οι θετικές πλευρές της οικογενειακής ζωής με στόχο να αξιοποιηθούν κατάλληλα τα δυνατά σημεία της οικογένειας, ώστε να διευκολυνθεί η εξομάλυνση των σχέσεων, η μείωση των εντάσεων, η εξάλειψη του συμπτώματος. Από το υλικό του θεραπευτικού διαλόγου, αναδύονται περισσότερες από μία σημασίες του συμπτώματος που αφορούν στο σύστημα-οικογένεια. Η νέα σηματοδότηση του συμπτώματος και η διεργασία που επιτελείται από τα μέλη της οικογένειας, αναμένεται να ευοδώσει την υιοθέτηση εναλλακτικών στάσεων και συμπεριφορών που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στην ύφεση ή εξάλειψη του συμπτώματος.