Ψυχολόγος - MSc Συμβουλευτική
 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ MSc

Συμβουλευτική Γονέων

“Συμβουλευτική” Γονέων

Η “συμβουλευτική” γονέων έχει στόχο να ενισχύσει τους γονείς στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τη στάση τους απέναντι στο παιδί, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και να αναζητήσουν εποικοδομητικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους. Απώτερος σκοπός είναι οι ίδιοι να ενδυναμώσουν το ρόλο τους ώστε να βοηθήσουν το παιδί να ωριμάσει και να εξελιχθεί σε ένα υγιή ενήλικα.

Η “συμβουλευτική” μπορεί να φανεί χρήσιμη στους γονείς όταν το παιδί τους αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα (Οργανικά: σωματική αναπηρία, μειωμένο νοητικό δυναμικό, χρόνιες νόσους ή σύνδρομα, Αναπτυξιακά: προβλήματα λόγου, μαθησιακές δυσκολίες), αλλά και όταν υπάρχουν οικογενειακά προβλήματα (προβλήματα στη σχέση του γονεϊκού ζεύγους, κακοποίηση, αποχωρισμός, θάνατος, ψυχική διαταραχή γονέα κ.λπ.), βοηθώντας τους να τα αποδεχτούν και να το στηρίξουν, δίνοντας έμφαση και σε άλλες πλευρές, της προσωπικότητας του και της ζωής του.

Κάθε οικογενειακό σύστημα είναι μοναδικό και συστατικό της επιτυχίας της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες της οικογένειας.

Η “συμβουλευτική” είναι διάρκειας 90 λεπτών και γίνεται με συχνότητα 2 ή 4 συνεδριών τον μήνα.